C# Dosya Oluşturma, Okuma, Yazma Örneği

string fileName = @"C:\Temp\Mahesh.txt";  
  
try  
{  
  // Check if file already exists. If yes, delete it.   
  if (File.Exists(fileName))  
  {  
    File.Delete(fileName);  
  }  
  
  // Create a new file   
  using (FileStream fs = File.Create(fileName))   
  {  
    // Add some text to file  
    Byte[] title = new UTF8Encoding(true).GetBytes("New Text File");  
    fs.Write(title, 0, title.Length);  
    byte[] author = new UTF8Encoding(true).GetBytes("Mahesh Chand");  
    fs.Write(author, 0, author.Length);  
  }  
  
  // Open the stream and read it back.  
  using (StreamReader sr = File.OpenText(fileName))  
  {  
    string s = "";  
    while ((s = sr.ReadLine()) != null)  
    {  
      Console.WriteLine(s);  
    }  
  }  
}  
catch (Exception Ex)  
{  
  Console.WriteLine(Ex.ToString());  
}

PHP – WordPress add_short_code() Kullanımı

WordPress’de eklenti veya tema geliştririken shortcode işlevi oluşturmayı sağlar. Yazı/sayfa veya özel post türü içerisinde kullanılabilir.

Eklentili örnek makale için tıklayın.

Parametreler: iki parametre alır

1. ek parametrelere girilen değeri almak içindir.

2.Açılma ve kapanma etiketleri arasındaki değerleri almak içindir.

Örnek:

function tag_kullan( $attr) {
 return " parametre = {$attr ['parametre1']}";
}
add_shortcode( 'yenitag', 'tag_kullan' );

[yenitag] işlevi kullanıldığında tag_kullan fonksiyonu çalışır. Ve ekrana “parametre1” yazdırılır.

Örnek Kullanım:

[yenitag parametre1=”Parametre 1 içeriği ekrana yazdır”]

Örnek: 2 Parametreli Kullanımı

function tag_kullan( $attr,$content) {
 return " parametre = {$attr ['parametre1']} " . $content;
}
add_shortcode( 'yenitag', 'tag_kullan' );

İkinci parametre ile ek olarak taglar arası içeriğe de erişebililiriz.

Kullanım Şekli:

[yenitag]içerik[yenitag]

PHP ile WordPress için ShortCode Oluşturmak

ShortCode Nedir ?

ShortCode wordpress içerisine farklı işlevler ekleyebilmek için kullanılan bir yapı. Yazı içerisinde bu kodu eklediğiniz alanda o kodun işlevi çalışmakta. Bu bazen o alanda bir form görünmesi veya ShortCode alanı içindeki kodun renklendirilmesi olabilir. Örnek eklentiyi beraber yazalım.

Kendimiz için oluşturacağımız ShortCode’nin işlevi arasına eklenen kodu yeşil yapması olsun.

Hemen wordpress ana dizininde bulunan wp-content/plugins dizinine kendi eklentimizi oluşturalım. Eklentimizin adı gcode-code-show olsun. Plugins dizinine gcode-code-show klasörü oluşturalım ve aynı isimde birde php dosyası oluşturalım.

Ayrıntılı fonksiyon : add_short_code()

Mevcut dizin durumu bu şekilde olacak.

Sonrasında gcode-code-show.php içerisinde aşağıdaki kodları ekleyelim ve sizlere bunu açıklayalım.

<?php
/*
Plugin Name: Code Shower
*/

function gcode_code_show_func( $atts ,$content){
  return "<div style='width: 100%;background: #008000'>" . $content . "</div>";
}
add_shortcode( 'greencode', 'gcode_code_show_func' );

Shortcode anlatırken bir de basit bir wordpress eklentisi geliştirmiş olduk.

Burada ana işlev :

add_shortcode( 'greencode', 'gcode_code_show_func' );

bu fonksiyonda. Burada anlatılan eğer yazı içerisinde ilk parametrenin etiketi çağırılırsa ikinci parametredeki fonksiyonu çalıştır.

Not: Eklentinizi etkinleştirmeyi unutmayın.

Yani wordpress’de içerik eklerken makalemize aşağıdaki gibi bir içerik eklersek. Bu içerik yeşil olarak görünecek.

Kullanım Şekli :

[shortcode-etiketi]içerik[/shortcode-etiketi]

Oluşturduğumuz eklenti için kullanım şekli:

[greencode]Yeşil metin![greencode]

Javascript Süreli ve Süresiz Sayfa Yönlendirme Kodu

Javascript ile süreli ve süresiz yönlendirme kodlarını paylaştım.

 1. Süresiz Yönlendirme

<script type="text/javascript">

window.location = "http://www.google.com.tr/"

</script>

2. Süreli Yönlendirme

3 saniye için 3000 değeri girildi kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

function bekle(){
  window.location = "http://www.google.com.tr"
}

</script>
</head>
<body onLoad="setTimeout('bekle()', 3000)">
<h2>Yönlendiriliyor!</h2>
<p>3 saniye için 3000 değeri girildi kendinize göre düzenleyebilirsiniz !</p>

</body>
</html>