PHP WordPress Delete All Posts with thumbnail image permanently

Delete all image, meta data and post permanently.


# delete all posts
$args = array(
  'post_type' => 'post',
  'posts_per_page' => -1,
  'post_status' => 'any'
);
$posts = get_posts($args);
foreach ($posts as $post) {
  # delete post thumbnail
  $thumbnail_id = get_post_thumbnail_id($post->ID);
  if ($thumbnail_id) wp_delete_attachment($thumbnail_id, true);
  wp_delete_post($post->ID, true);
}

Woocommerce add to cart hook to dont allow user to add cart less than “_min_quantity” product meta

woocommerce add to cart hook to dont allow user to add cart less than "_min_quantity" product meta for wordpress

min quantity plugin example

If you want to dont allow user to add cart less than pack you can use this hook for it.

You can add this hook and function to functions.php of your theme or plugin.

This hook uses woocommerce_add_to_cart


add_action(
  'woocommerce_add_to_cart',
  'gc_add_to_cart_validation',
  10,
  6
);

function gc_add_to_cart_validation($product_id, $quantity, $variation_id = '', $variation = '', $cart_item_data = array())
{
  $product = wc_get_product($product_id);

  if ($product->is_type('variable')) {
    $variations = $product->get_available_variations();
    foreach ($variations as $variation) {
      if ($variation["attributes"]["attribute_pa_produkt-einheit"] == "kolli") {
        $min_quantity = get_post_meta($product_id, "_min_quantity", true);
        if ($quantity < $min_quantity) {
          wc_add_notice(
            sprintf(
              __('You can not add less than %s kolli', 'woocommerce'),
              $min_quantity
            ),
            'error'
          );
        }
      }
    }
  } else {
    $min_quantity = get_post_meta($product_id, "_min_quantity", true);
    if ($quantity < $min_quantity) {
      wc_add_notice(
        sprintf(
          __('You can not add less than %s kolli', 'woocommerce'),
          $min_quantity
        ),
        'error'
      );
    }
  }
}

How to Add Google Analytics Code To WordPress

Hi, when you add your html or css codes to theme files your changes get lost if your theme gets update. To avoid this i suggest you to use this ready to use plugin.

With this plugin you can add html / Css /Js codes to your header or footer of wordpress site.

When you install and activate this plugin you will see new setting page undeer settings menu.

When you click “Edit Footer and Header” page you will see secreen like this:

You just need to do is paste your analytics code to “Header Codes” section and then click “Save” button.

Dont forget to clear cache if you use cache plugins.

WordPress Plugin to Add code to footer or header

Hi, when you add some HTML,CSS codes to your Wp website you need to use wordpress hooks. It is better way to prevent theme updates. If you dont use this to modify footer’s and header’s HTML and css codes when theme gets updated your chenges will be lost. So I made a plugin for it and i also share with you how did i do this plugin and which hooks i do.

You can use this plugin to verify your site in google search console or you can add google analytics and other style and javascript codes to your website.

When you install and activate this plugin you will see “Edit Footer And Header” above options.

After that you can use text editor to add codes to header and footer

After paste your code you can save.

Note : dont forget to clear cache to update page sources. Otherwise your analytics or other codes dont appear.

PHP WP Add code to footer hook example

If you dont want to code you can download ready to use plugin to modify header or footer in wordpress.

Code is very simple in your theme’s function file or your plugins file you cust need to add action to ” wp_footer ” hook and then define function to run there.

<?php

add_action('wp_footer', 'gc_add_code_to_footer');
function gc_add_code_to_footer() {
  ?>
  <style>

  </style>

  <script>

  </script>

  <?php
}

PHP WordPress Add Code To Header Hook for plugin

If you dont want to code you can install this ready to use wp edit header and footer plugin.

Hi, when you develop a plugin or theme. You will need to add come codes to header or footer section. With this action hook “wp_head” you can add any php , css , js code to your header in your plugin or theme.

<?php

add_action('wp_head', 'gc_add_header_code');
function gc_add_header_code() {

  // your codes

}

Be carefull when you add js or css code because you need to close php tags first.

You can use this example when you add css or js codes.

<?php

add_action('wp_head', 'gc_add_header_code');
function gc_add_header_code() {
  ?>

  <style>
    
  </style>  <script>
  
  </script>

  <?php
}

PHP – WordPress add_short_code() Kullanımı

WordPress’de eklenti veya tema geliştririken shortcode işlevi oluşturmayı sağlar. Yazı/sayfa veya özel post türü içerisinde kullanılabilir.

Eklentili örnek makale için tıklayın.

Parametreler: iki parametre alır

1. ek parametrelere girilen değeri almak içindir.

2.Açılma ve kapanma etiketleri arasındaki değerleri almak içindir.

Örnek:

[gcode]

function tag_kullan( $attr) {
 return " parametre = {$attr ['parametre1']}";
}
add_shortcode( 'yenitag', 'tag_kullan' );

[/gcode]

[yenitag] işlevi kullanıldığında tag_kullan fonksiyonu çalışır. Ve ekrana “parametre1” yazdırılır.

Örnek Kullanım:

[yenitag parametre1=”Parametre 1 içeriği ekrana yazdır”]

Örnek: 2 Parametreli Kullanımı

[gcode]

function tag_kullan( $attr,$content) {
 return " parametre = {$attr ['parametre1']} " . $content;
}
add_shortcode( 'yenitag', 'tag_kullan' );

[/gcode]

İkinci parametre ile ek olarak taglar arası içeriğe de erişebililiriz.

Kullanım Şekli:

[gcode]

[yenitag]içerik[yenitag]

[/gcode]

PHP ile WordPress için ShortCode Oluşturmak

ShortCode Nedir ?

ShortCode wordpress içerisine farklı işlevler ekleyebilmek için kullanılan bir yapı. Yazı içerisinde bu kodu eklediğiniz alanda o kodun işlevi çalışmakta. Bu bazen o alanda bir form görünmesi veya ShortCode alanı içindeki kodun renklendirilmesi olabilir. Örnek eklentiyi beraber yazalım.

Kendimiz için oluşturacağımız ShortCode’nin işlevi arasına eklenen kodu yeşil yapması olsun.

Hemen wordpress ana dizininde bulunan wp-content/plugins dizinine kendi eklentimizi oluşturalım. Eklentimizin adı gcode-code-show olsun. Plugins dizinine gcode-code-show klasörü oluşturalım ve aynı isimde birde php dosyası oluşturalım.

Ayrıntılı fonksiyon : add_short_code()

Mevcut dizin durumu bu şekilde olacak.

Sonrasında gcode-code-show.php içerisinde aşağıdaki kodları ekleyelim ve sizlere bunu açıklayalım.

[gcode]

<?php
/*
Plugin Name: Code Shower
*/

function gcode_code_show_func( $atts ,$content){
  return "<div style='width: 100%;background: #008000'>" . $content . "</div>";
}
add_shortcode( 'greencode', 'gcode_code_show_func' );

[/gcode]

Shortcode anlatırken bir de basit bir wordpress eklentisi geliştirmiş olduk.

Burada ana işlev :

add_shortcode( 'greencode', 'gcode_code_show_func' );

bu fonksiyonda. Burada anlatılan eğer yazı içerisinde ilk parametrenin etiketi çağırılırsa ikinci parametredeki fonksiyonu çalıştır.

Not: Eklentinizi etkinleştirmeyi unutmayın.

Yani wordpress’de içerik eklerken makalemize aşağıdaki gibi bir içerik eklersek. Bu içerik yeşil olarak görünecek.

Kullanım Şekli :

[shortcode-etiketi]içerik[/shortcode-etiketi]

Oluşturduğumuz eklenti için kullanım şekli:

[greencode]Yeşil metin![greencode]